De nieuwe betekenis van diversiteit binnen organisaties

Geplaatst op door Bruno Kindt

Innovation-272597Bedrijven die bovengemiddeld presteren weten dat een proactief HR-beleid, gericht op de diversiteit van medewerkers, vruchten afwerpt. Maar uit een recent rapport van The Economist Intelligence Unit blijkt dat diversiteit stilaan een andere invulling krijgt. Het gaat niet langer alleen meer over factoren als ras, geslacht, etniciteit of het voldoen aan wet- en regelgeving. Ook zachtere factoren als waarden en normen worden steeds  belangrijker: Wat motiveert iemand om ergens te gaan werken, om de zich de passie en cultuur van een organisatie eigen te maken, en zich op lange termijn in te zetten?

Het EIU-rapport ‘Value-based diversity: The challenges and strengths of many’ is gebaseerd op de antwoorden van meer dan 200 HR-verantwoordelijken wereldwijd en werd gesponsord door SuccesFactors, onderdeel van SAP. Het gehele rapport is beschikbaar als download. Hieronder alvast een samenvatting van de drie meest in het oog springende conclusies.

Gevraagd naar de uitdagingen die de komende drie jaar de grootste impact zullen hebben op de HR-strategie :

Wijst bijna 60 procent van de HR-verantwoordelijken op een gebrek aan interesse van werknemers om zich de waarden van de organisatie eigen te maken ;

  • Meer dan 50 procent noemt conflicterende waarden tussen de verschillende generaties binnen het personeelsbestand ;
  • 47 procent is van mening dat de millenniumgeneratie, ook wel generatie Y genoemd, onrealistische verwachtingen heeft.

Dit zijn stuk voor stuk uitdagingen die een grote invloed hebben op de relatie tussen werkgever en werknemer. Uit meer diepgaande interviews met ondervraagde HR-verantwoordelijken blijkt dat sommige bedrijven hun visie op de werkomgeving 180 graden omdraaien: Ze denken erover na hoe ze de werkomgeving op de werknemers kunnen aanpassen, in plaats van andersom. Volgens Johna Torson, Chief HR Officer bij Pitney Bowes, staan HR-verantwoordelijken voor de vraag “of ze een omgeving kunnen creëren die uiteenlopende profielen toestaat om echt zichzelf te zijn, en tegelijkertijd hun talenten te ontwikkelen in functie van de organisatie.”

In dat licht bezien, betekent diversiteit dat mensen de ruimte krijgen om verschillend te werken. Zo is mediabedrijf Bloomberg bezig om ruimtes te creëren voor creativiteit en brainstorming. “Werknemers verwachten vandaag een virtuele werkomgeving. Ze willen niet meer op één en dezelfde plek zitten of aan vaste uren gebonden zijn. De werkomgeving moet uitdagen en stimuleren, en hen de kans geven om een waardevolle bijdrage te leveren”, aldus Elena Weinstein, Head of Diversity and Community Engagement bij Bloomberg.

Vreemd genoeg lijkt uit de resultaten van de studie naar voren te komen dat bedrijven nog weinig gebruikmaken van technologieën en systemen om een divers personeelsbestand aan te sturen. De ondervraagde HR-verantwoordelijken maken gebruik van HR-informatiesystemen (35 procent) en e-learning-systemen (31 procent). Slechts 20 procent gebruikt echter ook zakelijke (sociale) netwerken om thuiswerkende medewerkers te ondersteunen. Dat zal zeer waarschijnlijk op korte termijn veranderen door de opkomst van zakelijke cloud-oplossingen, en door het feit dat generatie Y steeds meer de plaats inneemt van vorige generaties.

Meer dan ooit lijkt het zakelijk success van organisaties vervlochten te zijn met het welbevinden van de werknemers. Of, zoals Johna Torsone het zegt: “Als bedrijf presteer je eenvoudig beter als in staat bent om de unieke en verschillende perspectieven van mensen te onderkennen, en een klimaat creëert waarin werknemers, hoeveel ze ook van elkaar verschillen, hun eigen inzichten openlijk kunnen delen.”

De standaardformule voor een succesvolle carrière – zo snel mogelijk in het corporate programma stappen of vertrekken – bestaat niet meer. Mobiliteit, snelle technologische ontwikkelingen en de komst van generatie Y, veranderen de eisen en verwachtingen voor iedereen.

Download hier het rapport Value-based diversity: The challenges and strengths of many

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ce message est également disponible en Frans (Français)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>