Hoe kan de publieke sector Big Data inzetten ?

Geplaatst op door Jan Vandenbosch

1ls er één sector is die kan profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van Big Data, is het de publieke sector. Het Industry Perspective “Smoother, Faster, Cleaner, Safer: How Big Data’s Driving the 21st Century City” laat zien waarom.

Overheden zijn geboren dataverzamelaars. De hoeveelheid en de diversiteit aan informatie waarover overheden beschikken, is ongezien. Door die informatie nog veel verder te verrijken, door nieuwe verbanden te leggen en interessante dwarsdoorsnedes te maken, beschikt de overheid met Big Data over een geweldig hulpmiddel om een betere en modernere dienstverlening naar de burger te brengen.

Stel je eens voor dat je burgers uitrust met een eenvoudige app die putten en/of andere onveilige situaties signaleert. Wanneer je met je auto over een put in de weg rijdt, legt de app vast hoe ernstige de betreffende oneffenheid is. In combinatie met GPS kan de app bovendien exact bepalen waar dit probleem zich bevindt. Als maar genoeg mensen deze app gebruiken, ontstaat er na verloop van tijd een compleet overzicht van oneffenheden dat het resultaat is van een geweldige hoeveelheid data die elke dag binnenstroomt.

Dit op het eerste zicht zo eenvoudige voorbeeld is niet verzonnen. De stad Boston gebruikt de Street Bump App al enige tijd om straten en buurten te verbeteren. De informatie wordt zowel gebruikt voor realtime inzichten als voor het stellen van prioriteiten en voor het bepalen van investeringen op lange termijn.

De Street Bump App is één van de vier voorbeelden die de auteurs van “Smoother, Faster, Cleaner, Safer” aanhalen om aan te tonen welke impact Big Data kan hebben op de maatschappij en op het verbeteren van de dienstverlening door overheden aan burgers. De andere voorbeelden hebben betrekking op betere autoritten, schonere stations en meer veiligheid op straat.

Bent u benieuwd naar de manier waarop de overheid Big Data in kan zetten? Lees Smoother, Faster, Cleaner, Safer: How Big Data’s Driving the 21st Century City.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ce message est également disponible en Engels, Frans (Français)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>